انتصاب ابراهیم قلین به‌ صفت رئیس سازمان اطلاعات تورکیه

سخنگوی پیشین ریاست جمهوری به صفت رئیس سازمان اطلاعات تورکیه (میت) منصوب شد

1995831
انتصاب ابراهیم قلین به‌ صفت رئیس سازمان اطلاعات تورکیه

سخنگوی پیشین ریاست جمهوری به صفت رئیس سازمان اطلاعات تورکیه (میت) منصوب شد

ابراهیم قلین از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به سمت رئیس سازمان اطلاعات تورکیه منصوب شد.

بنا بر اطلاعیه مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، قلین سخنگوی قبلی ریاست جمهوری به صفت رئیس سازمان اطلاعات (میت) منصوب شد.اخبار مربوطه