اقتصاد تورکیه در سه ماه نخست امسال 4 فیصد رشد کرد

اقتصادتورکیه درسه ماه نخست سال جاری 4 فیصدرشد کرده وارزش تولیدناخالص داخلی به 245 میلیاردو464 میلیون دالآمریکارسید

1993505
اقتصاد تورکیه در سه ماه نخست امسال 4 فیصد رشد کرد

اقتصاد تورکیه در سه ماه نخست سال جاری 4 فیصد رشد کرده و ارزش تولید ناخالص داخلی به 245 میلیارد و 464 میلیون دالرآمریکا رسید.

به گزارش مرکز آمار تورکیه (TÜİK)، اقتصاد کشور در مقطع زمانی جنوری تا ماه مارچ سال 2023 رشد 4 فیصدی ثبت کرد.

براین اساس، تولید ناخالص داخلی درسه ماه اول سال 2023 به صفت یک شاخص حجمی زنجیره ای نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 فیصد افزایش یافت.

همچنین برآورد تولید ناخالص داخلی به روش تولید در سه ماه اول سال  نسبت به فصل مشابه سال قبل با قیمت‌های جاری 84.4 فیصد افزایش یافت و به 4 تریلیون و 631 میلیارد و 792 میلیون لیره رسید.

بنا به اعلام مرکز آمار تورکیه، ارزش تولید ناخالص داخلی برای سه ماه اول امسال به 245 میلیارد و 464 میلیون دالرآمریکا رسید.اخبار مربوطه