تورکیه برای جوانان افغانستان در هرات کارگاه آموزش حرفه‌ای برگزار کرد

دفتر هماهنگی آژانس توسعه و همکاری تورکیه «تیکا» در شهر هرات افغانستان کارگاه آموزش حرفه‌ای راه اندازی کرد

1986209
تورکیه برای جوانان افغانستان در هرات کارگاه آموزش حرفه‌ای برگزار کرد

دفتر هماهنگی آژانس توسعه و همکاری تورکیه «تیکا» در شهر هرات افغانستان کارگاه آموزش حرفه‌ای راه اندازی کرد.

دفتر هماهنگی آژانس توسعه و همکاری تورکیه «تیکا» در شهرهرات افغانستان اعلام کرد که به منظور پرورش جوانان افغان که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند، کارگاه آموزش حرفه‌ای تاسیس کرده‌اند.

تیکا در چارچوب این کارگاه آموزشی به جوانان در زمینه‌های آماده کردن بیوگرافی برای دریافت کار ویا شغل، مکاتبات رسمی، نوشتن صحیح ایمیل، بررسی گزارش‌ها را آموزش خواهد داد.

در این کارگاه آموزشی یک ماهه، 100 جوان هراتی از جمله 50 زن، شرکت کردند.اخبار مربوطه