اردوغان در کاخ دلماباغچه با اطفال مناطق زلزله‌زده دیدار کرد

رئیس جمهور تورکیه اطفال مناطق زلزله‌زده را در دفتر کارش در دلماباغچه به‌حضور پذیرفت

1978626
اردوغان در کاخ دلماباغچه با اطفال مناطق زلزله‌زده دیدار کرد

رئیس جمهور تورکیه اطفال مناطق زلزله‌زده را در دفتر کارش در دلماباغچه به‌حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه به مناسبت 23 اپریل؛ روزحاکمیت ملی وجشن اطفال یکجا با وزیرتعلیم وتربیه کشوردردفترکارکاخ دولما باغچه دراستانبول با اطفال زلزله‌زده دیدار کرد.

اردوغان ضمن استقبال گرم ازاطفال مهمان، چوکی مقام خود را به عاکف اوچار، دانش آموزصنف پنجم که از اولوسوالی کریک‌خان ختای برای ادامه تحصیل به استانبول آمده است، داد.

اردوغان اظهارداشت: باوردارم که میتوانیم وفاداری خودرا به شهدای زلزله با تبدیل قرن جدید جمهوریت خود به قرن تورکیه جبران کنیم. ملت ما از دشواری‌ها، حملات و بلایای طبیعی بسیاری جان سالم به در برده است، به ویژه با اتحاد، همبستگی و برادری اثرات منفی زلزله‌های جنوب شرق کشوردرتاریخ 6 فبروری را پاک خواهیم کرد.

رئیس جمهورتورکیه یک‌باردیگر روزحاکمیت ملی وجشن اطفال را به مهمانان تبریک گفته وتصریح کرد: ازشمامیخواهم به بهترین شیوه درپرتوعلم وارزش‌های ملتمان آینده‌ای روشن برای میهن‌مان بنا کنید.اخبار مربوطه