میزبانی میدان هوایی استانبول در سه ماه اول سال از بیش از 16 میلیون نفر

میدان هوایی استانبول که در سه ماه نخست سال گذشته 11 میلیون و 371 هزار مسافر از آن استفاده کرده بودند، در مدت مشابه امسال به 16 میلیون و 403 هزار مسافر رسید

1974995
میزبانی میدان هوایی استانبول در سه ماه اول سال از بیش از 16 میلیون نفر

میدان هوایی استانبول که در سه ماه نخست سال گذشته 11 میلیون و 371 هزار مسافر از آن استفاده کرده بودند، در مدت مشابه امسال به 16 میلیون و 403 هزار مسافر رسید

16 میلیون و 403 هزار مسافر در سه ماه اول سال از میدان هوایی استانبول استفاده کردند.

قادری سامسونلو، مدیر ارشد اپراتور میدان هوایی استانبول، تعداد مسافرانی را که از میدان هوایی در سه ماه اول سال 2023 در مقایسه با سال گذشته استفاده کرده‌اند، در حساب رسانه‌های اجتماعی خود به اشتراک گذاشته است.

بر این اساس میدان هوایی استانبول که در سه ماه نخست سال گذشته 11 میلیون و 371 هزار مسافر از آن استفاده کرده بودند، در مدت مشابه امسال به 16 میلیون و 403 هزار مسافر رسید.

بر اساس جدول، میدان هوایی استانبول که در ماه جنوری 3 میلیون و 466 هزار مسافر، در فبروری 3 میلیون و 549 هزار مسافر و در ماه مارچ 4 میلیون و 355 هزار مسافر از آن استفاده کردند، امسال با افزایش 63 فیصدی در جنوری 5 میلیون و 637 هزار مسافر ، 5 میلیون و 24 هزار مسافر با 42 فیصد افزایش در فبروری و 20 فیصد در ماه مارچ با 32 فیصد افزایش میزبان 5 میلیون و 742 هزار مسافر بوده است.اخبار مربوطه