بانک مرکزی تورکیه قیمت بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی تورکیه قیمت بهره را در سطح 8.5 فیصد ثابت نگه داشت

1964308
بانک مرکزی تورکیه قیمت بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی تورکیه قیمت بهره را در سطح 8.5 فیصد ثابت نگه داشت.

بانک مرکزی تورکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قیمت مفاد هفتگی تامین منابع پولی (رپو) را در سطح 8.5 فیصد ثابت نگه داشته است.

بانک مرکزی تورکیه در این بیانیه تاکید کرد: شورای سیاستگذاری پولی معتقد است که شیوه ای سیاست پولی کشور برای حمایت از روند بازسازی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از وقوع زلزله‌ها با حفظ ثبات گران قیمتی و ثبات مالی مناسب است.

بانک مرکزی تورکیه در ادامه تصریح کرد که تلاش‌ها برای ایجاد راهکارهایی برای حل نوسانات بازارهای مالی از طریق ابزار‌ها و منابع مالی عرضه شده توسط بانک‌های مرکزی ادامه دارد.اخبار مربوطه