فواد اوکتای: حمایت بالقوه تورکیه از قبرس شمالی ادامه دارد

معاون رئیس جمهور تورکیه خواستار به رسمیت شناختن حقوق تورک‌های قبرس و جمهوری تورک قبرس شمالی شد

1960161
فواد اوکتای: حمایت بالقوه تورکیه از قبرس شمالی ادامه دارد

معاون رئیس جمهور تورکیه خواستار به رسمیت شناختن حقوق تورک‌های قبرس و جمهوری تورک قبرس شمالی شد

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه از همه طرفین خواست تا حقوق تورک‌های قبرس و جمهوری تورک قبرس شمالی  را به رسمیت بشناسند.

فواد اوکتای در مجتمع ریاست جمهوری در انقره با اونال اوستل نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی کنفرانس مطبوعاتی مشتترکی ترتیب داد.

اوکتای با اشاره براینکه، تورکیه هم در توسعه اقتصادی و هم در مبارزه برای تامین عدالت به تورک‌های قبرس در عرصه بین‌المللی در کنار جمهوری تورک قبرس شمالی قرار دارد، اظهار داشت، به دلیل پیوند ابدی با تورک‌های قبرس، در غم و شادی یکدیگر شریک هستیم.

اوکتای با تاکید براینکه، تورکیه به صفت سرزمین مادری به حمایت از تورک‌های قبرس ادامه خواهد داد، گفت، تاریخ نشان داده است، هر برخوردی که حقوق تورک‌های قبرس را نادیده بگیرد، هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. ملت تورک قبرس، بنیانگذار و شریک برابر جمهوری قبرسی هستند که بخش روم تبار در سال 1963 با دستان خود آن را نابود کرد. کشور ما بر اساس این واقعیت، سیاست جامعی در مورد جزیره داشته و برای یک راه حل مناسب، از دیدگاه مبتنی بر حاکمیت و موقعیت بین‌المللی برابر دو طرف قویا حمایت می‌کند. ما بار دیگر با در نظر گرفتن حقایق، از طرفین می‌خواهیم که حقوق  ملت تورک و جمهوری تورک قبرس شمالی را به رسمیت بشناسند.اخبار مربوطه