صد و دومین سالگرد امضای پیمان دوستی بین تورکیه و افغانستان

فاضل آقین اردوغان: مراسم نهال شانی در سالگردهای این پیمان از سال 2010 در کابل آغاز یافت وکاشتن نهال‌های امسال برای گرامیداشت یاد قربانیان زلزله‌های اخیر در تورکیه اختصاص یافت

1954560
صد و دومین سالگرد امضای پیمان دوستی بین تورکیه و افغانستان

سازمان همکاری و توسعه تورکیه «تیکا» درصد ودومین سالگرد امضای پیمان دوستی بین تورکیه و افغانستان طی مراسمی 102 اصله نهال به مناسبت گرامیداشت قربانیان زلزله‌های اخیردرجنوب شرق کشوردرباغ دوستی تورک-افغان پغمان کابل کاشت

سازمان همکاری و توسعه تورکیه «تیکا» در صد و دومین سالگرد امضای پیمان دوستی بین تورکیه و افغانستان طی مراسمی در باغ دوستی تورک-افغان اولوسوالی پغمان کابل 102 اصله نهال را به مناسبت گرامیداشت یاد قربانیان زلزله‌های اخیر در جنوب شرق کشور بر خاک نشاند.

فاضل آقین اردوغان مسئول دفتر تیکا در کابل، علی قاره گؤز نماینده بنیاد معارف وحسین گونوگو نماینده سازمان یونس امره تورکیه در افغانستان و مولوی خالد ساجستانی معاون شهرداری کابل در این مراسم شرکت کردند.

اردوغان با اشاره به تکرار مراسم نهال شانی در سالگردهای این پیمان از سال 2010 در کابل گفت که کاشتن نهال‌های امسال برای گرامیداشت یاد قربانیان زلزله‌های اخیر در تورکیه اختصاص یافت.

معاون شهرداری کابل نیز با ابراز تاسف از جان باختن شهروندان تورکیه در زلزله‌های اخیر، برای جانباختگان طلب رحمت کرد.

در پایان این مراسم برای  روح قربانیان زلزله دعا خوانده شد.اخبار مربوطه