کشتی حفاری فاتح در میدان گازی ساکاریا شروع به فعالیت کرد

کشتی حفاری فاتح در میدان گازی ساکاریا حفاری بر روی چاه اکتشافی جدید آماسرا-2 را آغاز کرد

1939550
کشتی حفاری فاتح در میدان گازی ساکاریا شروع به فعالیت کرد

کشتی حفاری فاتح در میدان گازی ساکاریا حفاری بر روی چاه اکتشافی جدید آماسرا-2 را آغاز کرد

در پستی که در حساب توییتر شرکت نفت تورکیه (TPAO) منتشرشد، آمده است: فاتح اکتشاف در آماسرا-2! کشتی حفاری فاتح در میدان گازی ساکاریا حفاری بر روی چاه اکتشافی جدید آماسرا-2 را آغاز کرد. فعالیت در راستای بالابردن پوتنسیال انرژی تورکیه با سرعت تمام ادامه دارد.

فاتح، اولین کشتی ملی حفاری تورکیه، درسال2017به فهرست کشتیهای حفاری شرکت نفت تورکیه پیوسته بود.اخبار مربوطه