سفر قطار نیکوکاری تورکیه به افغانستان

هفتمین قطار حامل کمکهای بشردوستانه تورکیه وارد هرات شد

1937136
سفر قطار نیکوکاری تورکیه به افغانستان

هفتمین قطار حامل کمکهای بشردوستانه تورکیه وارد هرات شد

هفتمین قطارنیکوکاری حامل کمک‌های بشردوستانه تورکیه برای مردم افغانستان که به همت سازمانهای مردم نهادوباهماهنگی مرکزمقابله با حوادث غیرمترقبه تورکیه «آفاد» تهیه شده، امروزوارهرات شد.

این کمک‌های بشردوستانه طی مراسمی درگذرگاه مرزی تورغوندی به مقامات افغانستان تحویل داده شد.

امسال 7 هزار و 330 تن مایحتاج اولیه با 13 قطاربرای سیل‌زدگان درپاکستان و7هزارو637 تن کمک‌های بشردوستانه برای مردم کشور دوست و برادر افغانستان ارسال شد.

گفتنی است 22 جنوری 2022 با حکم ریاست جمهوری تورکیه، فعالیت سرتاسری برای کمک به مردم افغانستان که با بحران انسانی، گرسنگی وهمچنین سرمای زمستان مواجه‌ بودند، آغاز شد.اخبار مربوطه