ماهی سالمون تورکیه در راه جاپان

نشست‌های تجاری دوجانبه با شرکت‌های واردکننده ماهی درتوکیو واوزاکای جاپان برگزارمی‌شود

1937148
ماهی سالمون تورکیه در راه جاپان

نشست‌های تجاری دوجانبه با شرکت‌های واردکننده ماهی درتوکیو واوزاکای جاپان برگزارمی‌شود

انجمن صادرکنندگان شرق بحیره ای سیاه (DKİB) در مورد ترویج ماهی سالمون تورکیه در چارچوب برنامه هیئت تجاری که از تاریخ 28 جنوری تا 4 فبروری در جاپان برگزار می شود، دیدارهایی راه اندازی خواهد کرد.

در بیانیه انجمن صادرکنندگان شرق بحیره ای سیاه آمده است که فعالیت‌های تبلیغاتی ماهی سالمون تورکیه که از محصولات مهم صادراتی منطقه شرق بحیره ای سیاه است و در قفس‌های مستقر دربحیره ای سیاه پرورش می‌یابد، با سرعت هرچه بیشتر ادامه دارد.

در این چارچوب و با اعلام اینکه برنامه هیئت تجاری با حضور شرکت‌های پیشرو در این بخش به جاپان که به  صفت بازار هدف ماهی سالمون تورکیه تعیین شده است، از تاریخ 28 جنوری تا 4 فبروری برگزار خواهد شد، اظهار گردید: نشست‌های تجاری دوجانبه با شرکت‌های واردکننده ماهی در توکیو و اوزاکای جاپان برگزارمی‌شود که امید است با معرفی ماهی سالمون تورکیه در چارچوب این سفر، ارتباطات مهمی ایجاد شود.

برای ماهی سالمون تورکیه تقاضای‌های زیادی در بازارهای خارجی وجود دارد.

در سال 2022، 49 هزار و 215 تن ماهی سالمون تورکیه به ارزش 363 میلیون دالر صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 111 فیصد از نظر مقدار و 168 فیصد از نظر ارزش، افزایش داشته است.اخبار مربوطه