آیا اینهارا میدانید؟ قدامت دیرینه پرورش زیتون در تورکیه

آیا می‌دانید کشت و پرورش زیتون در شهر میلاس در جنوب‌غربی تورکیه دارای قدامتی به اندازه تاریخ بشر بوده است؟

1936594
آیا اینهارا میدانید؟ قدامت دیرینه پرورش زیتون در تورکیه

در برنامه امروزی آیا میدانید مان مطلبی داریم زیر عنوان « تاریح کشت و پرورش زیتون در تورکیه به ادوار ماقبل تاریخ می‌رسد» را تهییه دیده ایم که که تقدیم شما عزیزان مینماییم:

آیا می‌دانید کشت و پرورش زیتون در شهر میلاس در جنوب‌غربی تورکیه دارای قدامتی به اندازه تاریخ بشر بوده است؟

درخت زیتون در میلاس یکی از اولوسوالیهای وابسته به ولایت موغلا در جنوب‌غربی آناتولی که با پوشش گیاهی اقلیم مدیترانه معروف است، یکی از درختان مختص به این اقلیم است که به کشت و پرورش آن اهمیت خاصی مبذول داشته می‌شود. وقتی سخن از میلاس به میان می‌آید، در مراحل اولیه ای تاریخ و زیتون منطقه به اذهان خطور می‌کند. در میلاس که یکی از مهمترین مراکز تولید زیتون در تورکیه است، می‌توان با اثراتی ازکشت و پرورش درختان زیتون در دوره ماقبل تاریخ برخورد کرد. پرورش و کشت زیتون از اعصار اولیه تاریخ تاکنون مهمترین و اساسی‌ترین منبع در آمد در این منطقه بوده است.

درباغهای زیتون در شهر میلاس که در ادوارامروز بودند. درختان زیتون که به طورطبیعی درمنطقه می‌رویند ودرمنطقه به آن "دلیجه" می‌گویند، به دست انسان پیوند زده شده و سعی می‌شود تا به فرهنگی دراین عرصه تبدیل شود. این درختان یا در کوه‌ها و یا تپه‌هایی که می‌رویند، با انتقال به کشت‌زارهای سعی می‌شود تا باغ‌های جدید زیتون بوجود آورده شوند. این سنت درطول تاریخ بشرادامه یافته است. از آنجایی که باغ‌های زیتون غالبا درمناطق کوهستانی، دامنه‌های کوه‌ها ومزارع لم‌یزرع  قرار دارند، لذا آبیاری آن‌ها نیزممکن نیست. به همین خاطر تا رسیدن زیتون‌ها با آب باران و یا آب‌های زیرزمینی تغذیه می‌شوند. این وضعیت از یکسوباعث کاهش درجه اسید زیتون‌ها شده و از سوی دیگر آن‌ها را خوش طعم‌تر ولذیذترمی‌کند. شهرت روغن زیتون میلاس نیزازنوع زیتون‌های مرغوب پرورش یافته در منطقه که تولید آن از عهد باستان تا به امروز به شکلی فزاینده ادامه دارد، ناشی می‌گردد.اخبار مربوطه