امضای قرارداد صادرات بیراقدار TB2 بین بایکار و وزارت دفاع کویت

بایکار سال 2023 را با یک قرارداد صادراتی به ارزش 370 میلیون دالر که با وزارت دفاع کویت امضا شد آغاز کرد

1935084
امضای قرارداد صادرات بیراقدار TB2 بین بایکار و وزارت دفاع کویت

قرارداد صادرات بیراقدار TB2 بین بایکار و وزارت دفاع کویت امضا شد.

بر اساس اطلاعیه بایکار، طیاره ای بدون سرنشین مسلح بیراقدار TB2 که در سطح ملی و توسط بایکار توسعه یافته، به موفقیت صادراتی دست یافته است.

بایکار سال 2023 را با یک قرارداد صادراتی به ارزش 370 میلیون دالر که با وزارت دفاع کویت امضا شد آغاز کرد.

با توافقنامه امضا شده بین بایکار و وزارت دفاع کویت، تعداد کشورهایی که با آنها قرارداد صادراتی برای طیاره ای بدون سرنشین مسلح بیراقدار TB2 امضا شد، به 28 کشور رسید.

روند بین بایکار و وزارت دفاع کویت در سال 2019 آغاز شد.

طیاره ای بدون سرنشین مسلح بیراقدار TB2، برنده روند رقابتی که شرکت‌های مهمی از آمریکا، اروپا و چین نیز در آن شرکت داشتند، شد. 

طیاره ای بدون سرنشین مسلح بیراقدار TB2 در پرواز آزمایشی خود در کویت در جولای 2019 به موفقیت بزرگی دست یافت.

این طیاره ای بدون سرنشین با پرواز مداوم به مدت 27 ساعت و 3 دقیقه در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی مانند دمای بالا و طوفان شن، افق جدید در تاریخ هوانوردی تورکیه گشوده و ریکارد خود را در مدت زمان ماندن در هوا شکست.اخبار مربوطه