اردوغان: جوانان ضامن آینده تورکیه هستند

سخنرانی رئیس جمهور تورکیه در استانبول

1929933
اردوغان: جوانان ضامن آینده تورکیه هستند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام  داشت که جوانان ضامن آینده هستند.

اردوغان طی سخنانی در استانبول ضمن اشاره به اینکه با جوانان تورکیه افتخار می‌کنم اعلام کرد: نسل جوانی که قرن تورکیه به آنها امانت خواهد شد، نسلی است که آرزو و خیال صدها ساله ملت تورک را به حقیقت مبدل خواهد ساخت.

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه جوانان سنگ کلیدی پل ارتباطی بین گذشته و آینده هستند گفت: با جوانان مان افتخار می‌کنیم زیرا آنان به‌ صفت امانتداران قرن تورکیه به خیال و آرزوی صدها ساله ملت‌مان تحقق خواهند بخشید.  اخبار مربوطه