اردوغان: ادامه پروژه "استخدام یک میلیون پروگرام نویس کمپیو تری" درسال آینده

توسعه تکنالوژی نیاز گسترده‌ای به نیروی کار واجد شرایط در سرتاسر جهان دارد

1925637
اردوغان: ادامه پروژه "استخدام یک میلیون پروگرام نویس کمپیو تری" درسال آینده

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه اعلام کرد که میزان آموزش‌ها در چارچوب پروژه "استخدام یک میلیون پروگرام نویس کمپیو تری" در سال آینده دو برابر خواهد شد.

اردوغان طی یک سخنرانی در جلسه معرفی "پروژه استخدام یک میلیون پروگرام نویس کمپیو تری" در مرکز کنگره و فرهنگ ملت در مجتمع کاخ ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه تکنالوژی نیاز گسترده‌ای به نیروی کار واجد شرایط نه تنها در تورکیه بلکه در جهان ایجاد کرده است، گفت: تعداد زیادی نیروی انسانی آموزش دیده به ویژه در پروگرام نویسی کمپیو تری محصولات مبتنی بر تکنالوژی پیشرفته و توسعه نرم افزارهای با ارزش اضافی بالا نیازمندهستیم.

اردوغان با یادآوری اینکه درماه‌های گذشته تصمیم خودرا برای ایجاد 100 هزاراستارت‌آپ تکنالوژی تا سال 2030 با استراتژی کارآفرینی تکنالوژی ملی اعلام کرده‌اند، گفت: تعداد حرفه‌های آینده مورد حمایت خودرا از25 به 100 مورد و برنامه‌های آموزش داخل خدمت را از 6 ماه تا 9 ماه افزایش داده‌‌اند. 

رئیس جمهوربا این توضیح که شهروندانی که درقالب طرح اشتغال یک میلیون پروگرام نویس کمپیوتری درپورتال پروژه که درسال 2020 راه اندازی شد وبه شکل رایگان وبدون هیچ قید و شرطی ثبت نام کرده اند، می‌توانند یکی از 33 زمینه کسب و کار را انتخاب و در 216 دوره آموزشی موجود در سیستم به مدت 1800 ساعت شرکت کنند.

اوافزود: ازآغاز تا کنون یک میلیون و 96 هزارو 566 نفرازطریق این برنامه تحصیلات خود را به پایان رسانده اند که بیش از هدف تعیین شده است. با توجه به علاقه‌ای که به این برنامه نشان داده شده، تصمیم گرفتیم پروژه استخدام یک میلیون پروگرام نویس کمپیو تری خود را ادامه داده و در سال آینده تعداد آموزش ‌‌ها را در سیستم دو برابر کنیم.اخبار مربوطه