هدفگذاری ال‌سی وای کی کی LC Waikikiدرجهت پیوستن بین 3 برندبزرگ پرچون فروشی مد اروپا

شرکت «ال‌سی وای کی کیLC Waikiki» تورکیه قصد دارد تا سال 2025 درمیان 3 برند بزرگ خرده فروشی مد دراروپا قرار بگیرد

1889083
هدفگذاری ال‌سی وای کی کی LC Waikikiدرجهت پیوستن بین 3 برندبزرگ پرچون فروشی مد اروپا

شرکت «ال‌سی وای کی کیLC Waikiki » تورکیه قصد دارد تا سال 2025 در میان 3 برند بزرگ پرچون فروشی مد در اروپا قرار بگیرد.

شرکت «ال‌سی وای کی کیLC Waikiki » به‌صفت بزرگترین پرچون فروشی لباس های آماده تورکیه درولایت یالووا در زمینی به وسعت 274 هزار مترمربع مرکز جدید تدارکاتی افتتاح کرد.

وهاب کوچوک، رئیس هیات مدیره این شرکت در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه افتتاح مرکز جدید اعلام کرد: چشم‌انداز ما برای سال 2025 این است که بتوانیم در میان 3 برند بزرگ پرچون فروشی مد در اروپا قرار بگیردیم.

او ادامه داد: ال‌سی وای کی کی در عین حال شرکتی است که  برای هموطنان مان فرصت‌های شغلی فراهم می‌کند. در حال حاضر 60 هزار کارکن داریم. سال گذشته با صادرات به مبلغ بیش از 1 میلیارد دالر هم از ورود ارز به کشور اطمینان حاصل کرده و هم به بخش صادرات کشور کمک کردیم.

کوچوک اظهار داشت:‌ امسال با ورود در بازار 8 کشور دیگر، 120مغازه جدید در خارج از کشور و30 مغازه جدید در داخلی کشور افتتاح خواهیم کرد. رسانیدن حجم گردش مالی مان را با 80 فیصد افزایش به 66 میلیارد لیره ای تورک مورد هدف قرار داده ایم .

اوافزود: سال گذشته در آمریکا جنوبی و اکوادور مغازه‌های جدید افتتاح کردیم و در حال حاضر در 4 قاره فعالیت می‌کنیم. امسال سرمایه‌گذاری‌های ما را در این قاره افزایش می‌دهیم. همچنین شروع به برداشت ثمره سرمایه‌گذاری‌هایی کردیم که طی چند سال‌ در اندونزیا انجام می‌دهیم. امسال تعداد مغازه‌هایمان در اندونزیا را  نیز افزایش خواهیم داد.اخبار مربوطه