انتخاب تورکیه به صفت عضو هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

تورکیه برای عضویت در شورای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دوره 2022-2024 انتخاب شد

1886819
انتخاب تورکیه به صفت عضو هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

تورکیه برای عضویت در شورای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دوره 2022-2024 انتخاب شد

وزارت امور خارجه تورکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه انتخابات امروز در شصت‌ و ششمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین برگزار شد، تورکیه به عضویت هیئت مدیره آژانس برای دوره 2022-2024 انتخاب شد.

در این بیانیه آمده است: عضویت کشورمان در هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اراده و عزم راسخ و قوی ما برای کمک به اهداف آژانس را که در شرایط کنونی اهمیت بیشتری یافته است، نشان می‌دهد.

تورکیه این وظیفه را با دنمارک از گروه اروپای غربی بر عهده خواهد گرفت.

تورکیه آخرین بار در سال 2015-2017 در هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور داشت.اخبار مربوطه