پیام رئیس جمهور اردوغان بمناسبت أغاز سال تعلیمی جدید2022-2023

رئیس جمهوررجب طیب اردوغان گفت: «ما یک جوان با فضیلت می‌خواهیم، ​​نه یک جوان بیکاره و تنبل.»

1878829
پیام رئیس جمهور اردوغان بمناسبت أغاز سال تعلیمی جدید2022-2023

 

رئیس جمهور اردوغان در برنامه افتتاحیه سال تحصیلی 2022-2023 در استانبول سخنرانی کرد.

اردوغان با بیان اینکه هیچگاه از اولویت های خود در آموزش دریغ نمیکنند و همه ساله بیشترین سهم بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص می دهند، گفت: « ما جوانی با فضیلت می خواهیم نه جوانی خالی ذهن و بیکاره. ما می خواهیم آینده خود را به کسانی بسپاریم که به تاریخ خود افتخار می کنند، نه از مردم و تاریخ خود نفرت داشته احساس حقارت داشته باشند. ما نسل نو مانرا که سنگ بنای اصلی پل گذشته با آینده اند، تعلیم و تربیه انها را به بهترین وجهه آن بمثابه موضوع بقای  کشورو ملت مان تلقی مینماییم وآنرا به مجهزترین شکل آن اماده ساخته ایم.»

اردوغان گفت: آینده کشور را به جوانانی که به تاریخ کشور خود افتخارمیکنند خواهیم سپرد و نام این نسل نیز نسل تکنوفست است.

رجب طییب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در پیام خویش که بمناسبت أغاز سال تعلیمی جدید اظهار داشت:« نسل جدید یعنی جوانان کشور پلی میان گذشته و آینده هستند و پرورش این نسل به بهترین وجهه ممکن یک مساله حیاتی برای تورکیه است

اردوغان تاکید کرد: در هر شرایطی که باشد، هرگز از اولویت کارمان در رابطه به  تعلیم وتربیه ای اولاد وطن کوتاهی نکرده و نخواهیم کرد و همه ساله بیشترین سهم از بودجه را برای آموزش و تعلیم تربیه نسل اینده کشوراختصاص داده ایم و خواهیم داد.اخبار مربوطه