در بورسا طی 7 ماه 241 هزار عراده موتر تولید شد

شرکت‌های موترسازی توفاش، اویاق رینو، قاراسان، فورد اوتاسان تورکیه درولایت بورسه طی 7 ماه جاری 241 هزار و 48 عراده موتر تولید کردند

1872242
در بورسا طی 7 ماه 241 هزار عراده موتر تولید شد

شرکت‌های موترسازی توفاش، اویاق رینو، قاراسان، فورد اوتاسان تورکیه درولایت بورسه طی 7 ماه جاری 241 هزار و 48 عراده موتر تولید کردند.

بر اساس از داده‌های انجمن صنعت موترسازی تورکیه (OSD)، طی 7 ماه سال جاری در شهر صنعتی بورسه 770 هزار و 279 عراده موتر از جمله تراکتور تولید شده است.

شرکت فورد اوتوسان در کوجاایلی طی مدت مذکور 224 هزار و 255 عراده موتر تولید کرده که در صدر فهرست قرار دارد.

شرکت توفاش با تولید 141 هزار و 886 موترهای شخصی و موترهای تجاری سبک دردرجه ای  دوم قرار گرفت.

شرکت‌های تویوتا، هیوندای آسان و اویاق رینو در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند.

تعداد موترهای خط تولید روزانه در تورکیه 3 هزار و 668 عراده است که در این میان در بورسا روزانه 1147 عراده موتر تولید می‌شود.اخبار مربوطه