سخنرانی اردوغان درجشن فارغ التحصیلی درآکادمی پولیس و گارد ساحلی

رئیس جمهور اردوغان در جشن فارغ التحصیلی افسران و سربازان دارای رتبه ریاست آکادمی پولیس و گارد ساحلی سخنرانی کرد.

1871187
سخنرانی اردوغان درجشن فارغ التحصیلی درآکادمی پولیس و گارد ساحلی

رئیس جمهور اردوغان گفت: "هدف ما ایجاد منطقه صلح و همکاری در اطراف مان است که از همسایگان نزدیک مان شروع می شود."

رئیس جمهور اردوغان در جشن فارغ التحصیلی افسران و سربازان دارای رتبه ریاست آکادمی پولیس و گارد ساحلی سخنرانی کرد.

اردوغان با بیان اینکه تورکیه دارای موقعیت جغرافیایی با اهمیت استراتژیک است، گفت:

رئیس جمهور اردوغان بابیان اینکه تورکیه کشوری است که علاوه برهمسایگان خود بازتاب ناآرامی‌های داخلی درافغانستان، درگیری‌های یمن، آزارواذیت وحملات برعلیه مردم بیگناه در سوریه، تشدید تنش‌ها در بالکان و بحران‌های گسترده را شدیدا احساس میکند، چنین ادامه داد: «ما نمی توانیم مانند غربی ها که درمقابل همه نابسامانیهای کشور های مختلف جهان به شیوه برخورد بمن چه رفتار میکنند ما هرگز نمیتوانیم بگوییم که از بیت المقدس، ازعراق، از یمن ویا ازسوریه به ما چه، زیرا ما ما دولت بزرگی هستیم.»

ما با کسی دشمنی نداریم. هدف ما ایجاد مناطق  امن و سرشار از صلح و همکاری در اطراف مان بوده است و اینکار از همسایگان نزدیک مان شروع می شود.

اردوغان گفت: ما اجرای نقش میانجیگری تورکیه در جنگ روسیه و اوکراین را اطهارداشتیم. تورکیه با دستاوردهای خود  منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.

او گفت: ما انتظارنمیکشیم تا تروریزم به درب ما بیاید، ما آن را در برخاستگاه آن خنثی می کنیم. ما عمق عملیاتی تورکیه را از سوریه تا عراق گسترش دادیم.اخبار مربوطه