عملیات مبارزه با مهاجرت‌های بی‌رویه در تورکیه ادامه دارد

به تعداد 36 هزار و 344 مهاجرغیرقانونی درعملیات‌های انجام شده درتورکیه ظرف سه ونیم ماه امسال دستگیر شده‌اند

1815115
عملیات مبارزه با مهاجرت‌های بی‌رویه در تورکیه ادامه دارد

به تعداد 36 هزار و 344 مهاجرغیرقانونی درعملیات‌های انجام شده درتورکیه ظرف سه ونیم ماه امسال دستگیر شده‌اند

به گزارش وزارت داخله تورکیه به تعداد 36 هزار و 344 مهاجر غیرقانونی در عملیات‌های انجام شده در تورکیه در دوره 3.5 ماهه امسال دستگیر شده‌اند.

در بیانیه وزارت داخله آمده است که عملیات مبارزه با مهاجرت‌های بی‌رویه در حوزه‌های تحت مسئولیت واحدهای قوماندانی عمومی امنیت، قوماندانی عمومی ژاندارم و قوماندانی عمومی گارد ساحلی با هماهنگی این وزارتخانه ادامه دارد.

در این بیانیه آمده است، علاوه بر 4 تمرین صلح که در سال جاری برگزار شد، اماکن متروکه محل اقامت اتباع خارجی، اماکن تفریحی عمومی، گاراژهای کامیون‌ها، پایانه‌ها، بنادر، پناهگاه‌های ماهیگیران، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و ایستگاه‌ها یک به یک بررسی شدند. 

در این بیانیه همچنین خاطرنشان شده است که در جریان مدتسه و نیم ماه امسال 36 هزار و 344 مهاجر غیرقانونی تبعه خارجی دستگیر شدند.اخبار مربوطه