دیپلماسی تیلفونی چاووش اوغلو برای حل مسئله قبرس

مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه با مصطفی آقینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و اسپن بارت ادی مشاور ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور قبرس گفتگوی تیلفونی انجام داد

705238
دیپلماسی تیلفونی چاووش اوغلو برای حل مسئله قبرس

مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه با مصطفی آقینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و اسپن بارت ادی مشاور ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور قبرس گفتگوی تیلفونی انجام داد.

در این گفتگوهای تیلفونی که بطور جداگانه انجام گرفت، وضعیت اخیر در زمینه قبرس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مصطفی آقینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستاسیادز  رهبر بخش یونانی تبار قبرس عصر دیروز با میزبانی ادی مشاور ویژه منشی عمومی سازمان ملل در امور قبرس در منطقه وسطی دیدار کرده بودند.اخبار مربوطه