درترکیه فردا نه نامی ازسازمان پارالل ونه سازمانهای تروریستی خواهید شنید

رجب طییب ایردغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که در ترکیه فرا نه نامی از تشکیلات پارالل خواهید شنید ونه نامی از سازمانهای جدایی طلب تروریستی دیگر

440882
درترکیه فردا نه نامی ازسازمان پارالل ونه سازمانهای تروریستی خواهید شنید

درترکیه فردا نه نامی ازسازمان پارالل ونه سازمانهای تروریستی خواهید شنید.

رجب طییب ایردغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که در ترکیه فرا نه نامی از تشکیلات پارالل خواهید شنید ونه نامی از سازمانهای جدایی طلب تروریستی دیگر.

ایردوغان گفت، هر انکو در مقابل ملت ، کشور و وحدت یکپارچه گی مان قرار داشته باشد میگوییم که این گز است و این میدان...

رجب طییب ایردوغان در بیانیه خویش درشورای سرتاسر وقف انصاردر جوابه وکلای حزب دیموکراتیک خلقها که گفته اند ،" گویا او صاحب 3 ملیارد دالر است نیز گفت که وکلای حزب دیموکراتیک خلقهار را دعوت مینمایم که این ادعای خویش را با اثبات برسانند در غیر آن بالای آنها دعوی تضمینات معنوی باز خواهم کرد.

ریس جمهور رجب طییب ایردوغان در این بیانیه خویش از پنجمین سالروز وفات وفات پروفیسور دوکتور نجم الدین اربکان یک تن از روسای جمهور ترکیه نیز یاد آور شد.اخبار مربوطه