قرار گرفتن در برابر صفحات نمایشی عمر را کوتاه می کند

محققان انگلیسی اعلام کردند که قرار گرفتن در برابر صفحات نمایشی سبب افزایش امراض و کوتاه شدن عمر می شود

1461163
قرار گرفتن در برابر صفحات نمایشی عمر را کوتاه می کند

محققان انگلیسی اعلام کردند که قرار گرفتن در برابر صفحات نمایشی سبب افزایش امراض و کوتاه شدن عمر می شود.

محدود کردن مدت زمان صرف شده در برابر صفحات نمایش تلویزیونی و تیلفونی به مدت 2 ساعت، سبب کاهش خطرات سلامتی و حتی پیشگیری از وقوع مرگ می شود.

براساس گزارش بی بی سی ، مطالعه انجام شده در دانشگاه گلاسکو نشان داد که خطرات صحی مانند سرطان و امراض  قلبی -عروقی در صورت کاهش مدت قرار گرفن در برابر صفحات نمایشی به مدت دو ساعت یا کمتر، می تواند به پایین ترین حد ممکن کاهش یابد.

در این تحقیق که تماشای فیلم بر روی تیلفون همراه و دیگر صفحات نمایشی مشابه آن نیز در نظر گرفته شده است ، وضعیت سلامتی تقریباً 500 هزار شرکت کننده بین 37 تا 73 سال بین سال های 2006 و 2018 مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان مطالعه ، مشاهده شد که اگر کلیه شرکت کنندگان میتوانستند مدت زمان صرف شده روی صفحه را به 2 ساعت در روز محدود کنند ، 52.6 فیصد از کل مرگ و میرها و 7.97 فیصد از مرگ و میرهای ناشی از اختلالات قلبی عروقی کاهش می یافت.

محققان گفتند که این یافته ها نشان می دهد که بزرگسالان باید برای تضمین سلامتی خود زمان صرف شده برای قرار گرفتن در برابر صفحات نمایش را به حدود دو ساعت در روز کاهش دهند.اخبار مربوطه