آتش‌سوزی جنگلی در آمازون به شدت نگران‌کننده است

منشی اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل هشدارداد: آتش‌سوزی جنگلی در آمازون به شدت نگران‌کننده است.

1262243
آتش‌سوزی جنگلی در آمازون به شدت نگران‌کننده است

منشی اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل هشدارداد: آتش‌سوزی جنگلی در آمازون به شدت نگران‌کننده است.

به گزارش آژانسهای خبری جهان، "کریستینا پاسکا پالمر" منشی اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل گفت: آتش‌سوزی در جنگل آمازون برای سیستم‌های حامی زندگی طبیعی در کره زمین تهدید کننده است و ضرورت دارد تمامی کشورها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان رابطه جدیدی را با طبیعت برقرار کنند.

وی افزود: تخریب وسیع‌ترین جنگل استوایی جهان یادآور آن است که ضرورت دارد شیوه های تازه ‌یی اتخاذ شود تا وضعیت جوی به ثبات لازم دست پیداکند ومانع شود اکوسیستم‌ها به مرحله‌ یی از زوال برسند که بازگشت آن امکان‌پذیر نباشد و پیامدهای جدی را متوجه بشرسازد.

"کریستینا پاسکا پالمر" با بیان اینکه آتش‌سوزی در جنگل آمازون به نقطه‌ای رسیده که نشان میدهد با بحران جدی روبرو هستیم، اظهار داشت: این بحران تنها متوجه جنگل آمازون نیست و این نگرانی وجود دارد که در جنگل‌ها و اکوسیستم‌های دیگر نیز شاهد این بحران باشیم.

بحران‌های محیط زیستی جهان نگرانی فزاینده‌ای در سیاست‌های بین‌المللی است. جنگل‌زدایی در آمازون یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اجلاس سران گروه هفت در فرانسه بود. همچنین در ماه سپتامبر رهبران جهان در نیویارک گرد هم جمع خواهند شد تا در نشست اقدامات آب و هوایی شرکت کنند.

به گزارش روزنامه گاردین، به گفته منشی اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل لازم است در هر راهکار پیشنهادی، "طبیعت" در مرکز تصمیمات قرار گیرد. ما نمیتوانیم با این موضوع به صورت جداگانه برخورد کنیم و همچنین حل بحران تغییرات اقلیمی بدون در نظر گرفتن تنوع زیستی امکان‌پذیر نیست.اخبار مربوطه