وزیر کار وامور اجتماعی تورکیه کنفرانس سازمان بین‌المللی کار را در اعتراض به اسرائیل ترک کرد

ودات ایشق‌خان و هیأت تورک زمانی که سیترین نماینده اسرائیل سخنرانی خود را آغاز کرد، به طور دسته‌جمعی با نمایندگان بسیاری از کشورها سالن را ترک کردند

2149912
وزیر کار وامور اجتماعی تورکیه کنفرانس سازمان بین‌المللی کار را در اعتراض به اسرائیل ترک کرد

ودات ایشق‌خان و هیأت تورک زمانی که سیترین نماینده اسرائیل سخنرانی خود را آغاز کرد، به طور دسته‌جمعی با نمایندگان بسیاری از کشورها سالن را ترک کردند

ودات ایشق‌خان، وزیرکارواموراجتماعی تورکیه بدون قبل ازسخنرانی نماینده اسرائیل درنشست ویژه فلسطین که درچارچوب یکصدودوازدهمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کاربرگزارشد، سالن راترک کرد.

ایشق‌خان که برای شرکت در یکصد و دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو سوئیس حضور دارد، در نشست ویژه فلسطین سخنرانی کرد.

او از وزرا و اتحادیه‌ها سوال کرد برای بلند کردن صدایمان و نشان دادن واکنش منتظر چه هستیم؟ 

وزیرکارواموراجتماعی تورکیه با اشاره به اینکه اسرائیل در غزه مرتکب قتل‌عام می‌شود، خواستار تحریم اسرائیل شد. 

اوبرای نشان دادن واکنش، قبل از سخنرانی ییلا سیترین، مشاور حقوقی نمایندگی دائم اسرائیل در سازمان ملل، سالن را ترک کرد.

زمانی که سیترین نماینده اسرائیل سخنرانی خود را آغاز کرد، هیأت تورک به طوردسته‌جمعی با نمایندگان بسیاری ازکشورها سالن را ترک کرده و علیه اسرائیل اعتراض کردند.

ایشق‌خان با بیان اینکه در برابر وحشیگری علیه فلسطینی‌ها بی‌تفاوت نخواهند ماند، گفت: ما همچنان حملات اسرائیل رادرتریبون‌های بین‌المللی مطرح می‌کنیم واینگونه واکنش نشان دادیم. می‌خواهیم صدای مردم تورکیه در برابر ظلمی باشیم که باعث زخم زدن به وجدانها شده اند.اخبار مربوطه