در حملات اسرائیل بیشتر از سی و پنج هزار فلسطینی جان باختند

این مطلب را وزارت صحت فلسطین اظهار داشت

2139220
در حملات اسرائیل بیشتر از سی و پنج هزار فلسطینی جان باختند

در حملات اردوی اسرائیل به نوار غزه که از 7 اکتبر سال 2023 میلادی بدینسو ادامه دارد طی 24 ساعت گذشته 82 فلسطینی دیگر جان باختند. 

بدین ترتیب شمار فلسطینیان که در حملات اسرائیل جان خود را از داده اند به 35 هزار و 173 تن افزایش یافت.

در بیانیه وزارت صحت فلسطین در مورد حملات اسرائیل که از 221 روز بدینسو ادامه دارد معلومات ارائه گردید. 

بر اساس بیانیه وزارت صحت فلسطین در حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه طی 24 ساعت گذشته 82 فلسطینی جان خود را از دست داده و 234 تن دیگر نیز زخم برداشتند. 

شمار جان باخته گان این حملات اسرائیل  به 35 هزار 173 و تعداد زخمی شده گان آن نیز به 79 هزار و 61 نفر افزایش یافته است. 

از سوی دیگر در بیانیه وزارت صحت فلسطین گفته میشود, در حال حاضر نیز اجساد کشته شده گان در کنار جاده ها و زیر آوار موجود بوده نسبت ممانعت های نیرو های اسرائیلی تیم های صحی و دفاع ملکی قادر به جمع آوری جنازه ها نیستند. اخبار مربوطه