وتوی قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از سوی آمریکا

در رای‌گیری پیرامون این پیشنویس 12 عضو از رای مثبت و 2 عضو نیز از رای ممتنع استفاده کردند

2129841
وتوی قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از سوی آمریکا

دررای‌گیری پیرامون این پیشنویس 12عضو ازرای مثبت و 2 عضونیزازرای ممتنع استفاده کردند

ایالات متحده آمریکا پیش‌نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را وتو کرد.

در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر با درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد به رای‌گیری گذاشته شد.

در این رای‌گیری که ایالات متحده آمریکا در آن از رای منفی استفاده کرد، 12 عضو از رای مثبت و 2 عضو نیز از رای ممتنع استفاده کردند.

کشورهای انگلستان و سوئیس از رای ممتنع و کشورهای روسیه، چین، فرانسه، الجزایر، مالت، اکوادور، گویان، اسلوونی، سیرالئون، موزامبیق، کوریای جنوبی و جاپان از رای مثبت استفاده کردند.

برای تصویب این پیشنویس می‌بابیست تمامی اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل از رای مثبت استفاده می‌کردند.

در متن این پیشنویس به مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه شده است تا فلسطین به‌ صفت عضو کامل این سازمان پذیرفته شود.

فلسطین در سال 2011 نیز برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد مراجعه کرده ولی حمایت لازم در شورای امنیت را دریافت نکرده بود. فلسطین در سال 2012 موفق به دریافت موقعیت ناظر دایمی در سازمان ملل متحد گردید.

ریاض منصور نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل متحد دوم اپریل با ارسال نامه‌ای به آنتونیوگوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار بررسی مجدد درخواست عضویت کامل فلسطین در شورای امنیت شده بود.

گوترش نیز با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار شده بود تا درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد مد نظر قرار گیرد.

شورای امنیت سازمان ملل نیز درخواست عضویت فلسطین را هشتم اپریل به کمیته پذیرش اعضای جدید این سازمان ابلاغ کرده بود.

این کمیته پس از دو نشست از عدم حصول توافق در این خصوص خبر داده بود.اخبار مربوطه