تاکید اردوغان به حمایت از آرمان فلسطین

رئیس‌جمهور تورکیه تاکید کرد هرگز احدی نمی‌تواند حساسیت من و همراهان من به مسئله فلسطینی را زیر سوال ببرد؛ زندگی ما با آرمان فلسطین معنا پیدا کرده است

2129202
تاکید اردوغان به حمایت از آرمان فلسطین

رئیس‌جمهور تورکیه تاکید کرد هرگز احدی نمی‌تواند حساسیت من و همراهان من به مسئله فلسطینی را زیر سوال ببرد؛ زندگی ما با آرمان فلسطین معنا پیدا کرده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه تورکیه در نشست گروهی حزب متبوع خود اظهار داشت: هرگز کسی نمی‌تواند حساسیت من و همراهان من به مسئله فلسطینی را زیر سوال ببرد. زندگی ما با آرمان فلسطین معنا پیدا کرده است.

اوتاکید کرد: شاید نتوانیم برخی از اقدامات‌مان را توضیح دهیم، اما کسانی که حساسیت ما نسبت به فلسطین را زیرسوال می‌برند دیر یا زود رسوا خواهند شد و خواهند دید که چه بی‌عدالتی کرده‌اند.

رئیس‌جمهورتورکیه ابرازداشت: من منحیث رجب طیب اردوغان، حتی اگرتنهابمانم نیزتازمانیکه خداوند به من عمر دهد، به دفاع از آرمان فلسطین ادامه خواهم داد و صدای مردم مظلوم فلسطین خواهم بود.

اردوغان گفت: حماس به مثابه «قوای ملیه» تورکیه در دوران مبارزه ملی (جنگ استقلال) است. می‌دانیم که بیان این موضوع ضررهایی دارد.اخبار مربوطه