سحنان اردوغان در ارتباط به تنش میان ایران و اسرائیل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که یگانه مسئول تنش با ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است

2128863
سحنان اردوغان در ارتباط به تنش میان ایران و اسرائیل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که یگانه مسئول تنش با ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است.

اوگفت: واضح است تازمانیکه ظلم ونسل کشی درغزه متوقف نشود، منطقه ماآبستن تنش های جدیدی خواهد بود.

رئیس جمهور اردوغان پس از جلسه کابینه  طی اظهاراتی در سخنرانی خود به افزایش تنش بین تهران و تل ابیب اشاره کرد.

نتانیاهو تنها کسی است که دقیقاً از 193 روز بدینطرف در مقابل چشمان همه جهان (در نوار غزه) نسل کشی انجام می دهد وبرای کاهش فشارافکار عمومی انواع و اقسام بی بندوباریها را به نمایش گذاشته است. دلیل اصلی تنش (حمله هوایی اسرائیل به ایران) در شب 13 اپریل که موجب سراسیمه گی همه ای جهان بالخاصه منطقه گردید، جزنتانیاهو و دولت خونخوار اوکس دیگری نبوده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تورکیه بویژه دردو روز اخیر تماس های خود را افزایش داده است تا از به عقب کشاندن وازآجندا خارج گردیدن قتل عام غزه جلوگیری کرده باشند، گفت: «پشتیبانی وکتمان اشتباهات دوامدار دولت نتانیاهو به نفع هیچ کسی نخواهد بود جزاینکه با هیزم بطرف آتش رفت.» و ادامه داد: «تا زمانیکه نسل کشی در غزه متوقف نشود، واضح است که منطقه ما آبستن تنش های جدیدی خواهد بود».اخبار مربوطه