حمله هوایی اردوی  اسرائیل به جنوب لبنان

خانه مورد نظر در این حمله به طور کامل ویران شد، 9 تن مجروح شدند

2127865
حمله هوایی اردوی  اسرائیل به جنوب لبنان

خانه مورد نظر در این حمله به طور کامل ویران شد، 9 تن مجروح شدند

در حمله هوایی اردوی  اسرائیل به جنوب لبنان 9  تن مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، طیارات جنگی اردوی اسرائیل به خانه‌ای در شهر سیدکین در شهر سور حمله کردند.

خاطرنشان شد خانه مورد نظر در این حمله به طور کامل ویران شد، 9 تن مجروح شدند و بسیاری از خانه‌های اطراف آسیب جدی دیدند.

مجروحان با آمبولانس به نزدیکترین شفاخانه ای منطقه انتقال داده شدند.

اردوی اسرائیل همچنین به شهرهای «طیر حرفه»، «ادضحیره»، «لبونه» و «الما الشعب» واقع در مرز لبنان حمله هوایی کرد.اخبار مربوطه