آلمان بازیگران منطقه را به عقل سلیم فراخواند

وزیر امور خارجه آلمان در پی حمله شب گذشته ایران به اسرائیل از همه بازیگران منطقه خواست با عقل سلیم عمل کنند

2127870
آلمان بازیگران منطقه را به عقل سلیم فراخواند

وزیر امور خارجه آلمان در پی حمله شب گذشته ایران به اسرائیل از همه بازیگران منطقه خواست با عقل سلیم عمل کنند.

آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان در پی حمله شب گذشته ایران به اسرائیل از همه بازیگران منطقه خواست با عقل سلیم عمل کنند.

باربوک با بیان اینکه ایران بطورواضح خاورمیانه را به لبه پرتگاه رسانده است، مجدداً تأکید کرد که حمله مستقیم به خاک اسرائیل را به شدت محکوم و با اسرائیل اعلام همبستگی می‌کنند.

او از ایران خواست حتی از طریق نیروهای نیابتی خود از حملات بیشتر خودداری کند و هشدار داد که "آتش گسترده عواقب غیر قابل پیش بینی" در منطقه خواهد داشت.

باربوک گفت: «من از همه بازیگران در منطقه می‌خواهم که با عقل سلیم عمل کنند. مارپیچ تشدید تنش باید شکسته شود.»

وزیر امور خارجه آلمان از شهروندان خود خواست تا هشدارهای سفر این وزارتخانه برای منطقه را بسیار جدی بگیرند.اخبار مربوطه