3 تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه از پای درآورده شد

نیروهای مسلح تورکیه 3 تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ را در شمال سوریه از پای درآوردند

2127855
3 تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه از پای درآورده شد

نیروهای مسلح تورکیه 3 تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ را در شمال سوریه از پای درآوردند

وزارت دفاع ملی تورکیه امروز یکشنبه 14 اپریل طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان کشور 3 تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ که در حال انجام اقدام خرابکارانه در منطقه عملیاتی سپر فرات بودند را از پای درآوردند.

وزارت دفاع ملی تورکیه بر ادامه مبارزه قاطع با گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ تاکید کرد.اخبار مربوطه