تورکیه تاکنون 21طیاره و 8کشتی کمک‌رسانی به غزه ارسال کرده است

95 فیصد کمک‌های ارسالی به غزه با حمایت مقامات مصری از مصر عبور کرده است

2125320
تورکیه تاکنون 21طیاره و 8کشتی  کمک‌رسانی به غزه ارسال کرده است

95 فیصد کمک‌های ارسالی به غزه با حمایت مقامات مصری از مصر عبور کرده است

صالح موتلو شن، سفیر تورکیه در قاهره گفت: تورکیه تاکنون21طیاره و 8کشتی  حامل کمکهای نسانی به غزه ارسال کرده است.

شن طی سخنانی در محل اقامت سفارت اظهار داشت تورکیه و مصر نسبت به وضعیت انسانی غزه بی‌تفاوت نیستند.

سفیر شن خاطرنشان کرد که تورکیه با همکاری مصر کمک‌های بشردوستانه خود را افزایش داده و 95 فیصد کمک‌های ارسالی به غزه با حمایت مقامات مصری از مصر عبور کرده است.

او تصریح کرد: تورکیه تاکنون21طیاره و 8کشتی  کمکهای  انسانی  به غزه ارسال کرده است و هر کشتی کمک‌رسانی که به غزه می‌رود بین 2 تا 3 هزار تن کمک حمل می‌کند.اخبار مربوطه