وزیر داخله ای تورکیه: مبارزه با تروریزم ادامه دارد

علی یئرلی‌ قیه وزیر داخله تورکیه گفت، در عملیات‌های "بوزدوغان-19" در 4 ولایت 22 مغاره، مخفیگاه و پناهگاه متعلق به تروریست‌ها با خاک یکسان شدند

2123202
وزیر داخله ای تورکیه: مبارزه با تروریزم ادامه دارد

علی یئرلی‌ قیه وزیر داخله تورکیه گفت، در عملیات‌های "بوزدوغان-19" در 4 ولایت 22 مغاره، مخفیگاه و پناهگاه متعلق به تروریست‌ها با خاک یکسان شدند

در عملیات‌های "بوزدوغان-19" که در شیریناق، دیاربکر، سیرت و حکاری انجام شد، 22 مغاره، مخفیگاه و پناهگاه تروریست‌ها منهدم شد.

علی یئرلی قیه وزیرداخله  تورکیه طی سخنانی گفت، در عملیات‌های سازماندهی شده با هماهنگی اداره مبارزه با تروریزم قوماندانی عمومی ژاندارم و سازمان اطلاعات در شیریناق، دیاربکر، سیرت و حکاری، 107 تیم متشکل از تیم‌های عملیاتی ژاندارم، کماندوها و گاردهای امنیتی و 1445 پرسونل ژاندارم شرکت کردند. 

یئرلی‌ قیه تصریح کرد، درعملیا‌ت‌های "بوزدوغان-19" که در 4 اولایت، با هدف منهدم کردن تسلیحات، مهمات و مواد منفجره متعلق به سازمان تروریستی ترتیب یافت، 22 مغاره و پناهگاه منهدم ساخته شد. اخبار مربوطه