گفتگو ومزاکره ای وزرای خارجه تورکیه و عربستان پیرامون تحولات غزه

وزرای خارجه تورکیه و عربستان آخرین وضعیت غزه را مورد ارزیابی قرار دادند

2123174
گفتگو ومزاکره ای وزرای خارجه تورکیه و عربستان پیرامون تحولات غزه

وزرای خارجه تورکیه و عربستان آخرین وضعیت غزه را مورد ارزیابی قرار دادند

حاکان  فیدان وزیر امورخارجه تورکیه با فیصل بن فرحان وزیرامورخارجه عربستان سعودی  گفتگوی تیلفونی انجام داد.

در این مکالمه تیلفونی روابط دوجانبه و تحولات منطقوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت غزه و فعالیت‌هایی که گروه تماس در رابطه با این بحران می‌تواند در این زمینه انجام دهد مورد ارزیابی قرار گرفت.اخبار مربوطه