سازمان ملل اسرائیل را محکوم کرد

اردوی اسرائیل در حملات خود سازمان‌های بین‌المللی و کارکنان آنها را در نظر نمی‌گیرد

2122745
سازمان ملل اسرائیل را محکوم کرد

طیارات بدون سرنشین اسرائیل یک واسطه ای  زرهی متعلق به نیروهای صلح موقت لبنان (سازمان ملل متحد) را در جنوب لبنان هدف قرار دادند

اردوی اسرائیل در حملات خود سازمان‌های بین‌المللی و کارکنان آنها را در نظر نمی‌گیرد.

طیارات بدون سرنشین اسرائیل یک واسطه ای  زرهی متعلق به نیروهای صلح موقت لبنان (سازمان ملل متحد) را در جنوب لبنان هدف زخمی شدند.

لبنان به شدت به این حمله واکنش نشان داد. در اطلاعیه  وزارت امور خارجه لبنان آمده است: مقدمات شکایت به شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله اسرائیل به جنوب این کشور آغاز شده و این حمله به شدت محکوم شد.

سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کرد. در بیانیه سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان این حمله را محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که امنیت نیروهای حافظ صلح باید همیشه تامین شود.اخبار مربوطه