طیارات جنگی اسرائیل 29 هزار هدف در غزه را بمباران کردند

طیارات جنگی اردوی اسرائیل از تاریخ 7 اکتوبر تا کنون 29 هزار هدف در نوار غزه را بمباران کرده‌اند

2104868
طیارات جنگی اسرائیل 29 هزار هدف در غزه را بمباران کردند

طیارات جنگی اردوی اسرائیل از تاریخ 7 اکتوبر تا کنون 29 هزار هدف در نوار غزه را بمباران کرده‌اند.

روزنامه یدیعوت اخرونوت در گزارشی اعلام کرد که طیارات جنگی اردوی اسرائیل از تاریخ 7 اکتوبر تا کنون 29 هزار هدف در نوار غزه را بمباران کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، طیارات جنگی اسرائیل بیش از 31 هزار هدف را در «تمام جبهه‌ها»، بمباران کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: حدود 29 هزار مورد از این حملات در نوار غزه و 1100 حمله در مرز لبنان در شمال صورت گرفته است.

در گزارش مذکور درباره محل انجام بقیه حملات اطلاعاتی ارائه نشد.

طبق این گزارش، حدود 7 هزار مورد از این حملات به درخواست نیروهای زمینی و به شکل"حمله ناگهانی" انجام شده است.

اسرائیل 26 هزار حمله با طیارات جنگی، حدود 3 هزار و 800 حمله را با هلیکوپترهای نظامی و 3 هزار و 800 حمله را با طیارات بدون سرنشین علیه نوار غزه ترتیب داده است.اخبار مربوطه