اردوغان: در جهت تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 تلاش می‌کنیم

رئیس جمهورتورکیه برادامه تلاشهای دیپلماتیک انقره درمحکومیت جنایات جنگی اسرائیل درنوارغزه وتشکیل کشورمستقل فلسطین با مرزهای 1967 تاکید کرد

2100161
اردوغان: در جهت تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 تلاش می‌کنیم

رئیس جمهورتورکیه برادامه تلاشهای دیپلماتیک انقره درمحکومیت جنایات جنگی اسرائیل درنوارغزه وتشکیل کشورمستقل فلسطین با مرزهای 1967 تاکید کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه طی سخنرانی ویدئویی در پنجمین کنفرانس همکاری اسلامی جوانان دراستانبول، برادامه حمایت‌های تورکیه ازمساله فلسطین وتلاشهای دیپلماتیک انقره درمحکومیت جنایات جنگی اسرائیل درنوارغزه وتشکیل کشورمستقل فلسطین در داخل مرزهای 1967 تاکید کرد.

رئیس جمهورتورکیه دراینباره تصریح کرد: تلاشهای دیپلماتیک تورکیه به منظور ایجاد واکنشی مشترک از سوی کشورهای اسلامی نسبت به جرایم اسرائیل درغزه ادامه دارد.

اردوغان در بخش دیگری ازسخنان خودعنوان داشت: برای جلب توجه جامعه بین‌المللی نسبت به جرایم جنگی اسرائیل تلاش می‌کنیم.

او خواستار تشکیل کشورمستقل فلسطین با توجه به قوانین و حقوق بین المللی شد و افزود: تلاش‌های ما تا زمان تاسیس کشورمستقل فلسطین درداخل مرزهای 1967 به پایتختی بیت المقدس ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه