میدل ایست مانیتور: اشغال اسرائیل نمونه بارز استعمار اروپایی است

مدیر میدل ایست مانیتور، اشغال فلسطین توسط اسرائیل را به تاکتیک‌های استعمار اروپایی تشبیه کرد و گفت که این اشغال نمونه‌ای از استعمار اروپایی‌ها است

2100245
میدل ایست مانیتور: اشغال اسرائیل نمونه بارز استعمار اروپایی است

مدیر میدل ایست مانیتور، اشغال فلسطین توسط اسرائیل را به تاکتیک‌های استعمار اروپایی تشبیه کرد و گفت که این اشغال نمونه‌ای از استعمار اروپایی‌ها است.

داوودعبدالله، مدیرتارنمای میدل ایست مانیتور، اشغال فلسطین توسط اسرائیل که ازسال 1948 ادامه داردرابه تاکتیک‌های استعماراروپایی تشبیه کردوگفت: اشغال اسرائیل نمونه‌ای ازاستعماراروپایی‌ هاست.

اوافزود: اروپایی‌ها هرجا که رفتند، در آمریکا، استرالیا، آفریقا، این نگرش را به نمایش گذاشتند. اراضی را تصرف کنید، تا جایی که ممکن است زمین بیشتری بگیرید وکسانی را که مقاومت می‌کنند نابود کنید.

عبدالله، مدیرموسسه میدل ایست مانیتورکه نهاد نظارت برمطبوعات مستقردرلندن است ومعاون سابق دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا، اشغال چندساله اسرائیل درفلسطین وحملاتی که ازاکتوبر تاکنون ادامه دارد، را در گفتگو با خبرنگار آنادولو مورد ارزیابی قرار داد.

او با بیان اینکه اسرائیل ماه‌هاست با ادعای "از بین بردن حماس" نوار غزه را شدیدا بمباران می‌کند، گفت: شما نمی‌توانید یک ایدئولوژی را شکست دهید، اگر سرزمین‌های شما اشغال شده باشد، حق دارید مقاومت کنید. با ادامه اشغال، این ایده ادامه خواهد داشت و از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد.

وی با تاکید براینکه اسرائیل میخواهد فلسطینی هایی را که درحال حاضردرغزه به سرمی برند وادار به رفتن به مصرکند، ادامه داد: من فکرمی‌کنم هدف اسرائیل کاملاًواضح است. اسرائیل میخواهد یک کشور یهودی خاص باشد که در آن فلسطینی یا عرب وجود نداشته باشد. می‌خواهد جمعیت فلسطینی‌ها در نوار غزه را کاهش دهد.

اوخاطرنشان کرد: کاری که آنها اکنون درشمال میکوشند انجام دهند ایجاد منطقه حائل است منطقه ای بدون فلسطینی ها، آنها میخواهند مناطقی مانند جبالیه وبیت حانون را از فلسطینیان پاکسازی کنند. به این ترتیب، فکرمیکنند که آنها تهدیدی برای اسرائیل نخواهند بود.

عبدالله با اشاره به اینکه جمعیت یهودیان فلسطین در سال 1917 زمانی که اعلامیه بالفور که منجر به اعلام استقلال اسرائیل شد، تنها 56 هزار نفر بود، گفت: هنگامی که رژیم قیمومت بریتانیا در سال 1922 تأسیس شد، درها به طور کامل به روی یهودیان گشوده شد و مهاجرت در طول سال های جنگ 1939-1945 تا زمان طرح تقسیم در سال 1947 با سرعتی شتابان ادامه یافت. تعداد آنها به 665 هزار نفر رسید. دلیل این امر قیمومت بریتانیا در آن زمان در فلسطین بود. این بدان معنی بود که انگلیس مدیر ارشد اجرایی بود، اما باید تاکید کرد که حاکم بودن به این معنا نیست که شما صاحب هستید. حاکمیت هرگز به انگلستان واگذار نشد.

او با اشاره به اینکه در حالی که جمعیت یهودیان فلسطین با حمایت انگلستان رو به افزایش بود، اعراب فلسطینی از سرزمین خود اخراج شدند، یادآور شد: تعداد آوارگان فلسطینی در سال 1948 که اسرائیل استقلال خود را اعلام کرد، بیش از 750 هزار نفر بود.اخبار مربوطه