امضای پروتوکول کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری تورکیه-قطر

وزیرتجارت تورکیه گفت، پروتوکول امضا شده بازتابی ازتفاهم وتوافقات سازنده درزمینه‌های مختلف است

2100160
امضای پروتوکول کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری تورکیه-قطر

وزیرتجارت تورکیه گفت، پروتوکول امضا شده بازتابی ازتفاهم وتوافقات سازنده درزمینه‌های مختلف است

پروتوکول کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری (جتکو) بین تورکیه و قطر امضا شد.

نشست دوره اول جتکو تورکیه-قطر روز 8 فبروری با حضور عمر بولات وزیر تجارت تورکیه، شیخ محمد بن حامد بن قاسم آل ثانی وزیر تجارت و صنایع قطر و مقامات دو کشور در استانبول برگزار شد.

بولات با اشاره براینکه، پروتوکول امضا شده بازتابی از تفاهم و توافقات سازنده در زمینه‌های مختلف است، گفت، ازمشاهده اینکه قطردرحال ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذاری درکشورمااست،خرسندیم. می‌خواهم یک بار دیگر بگویم که مایلیم شاهد سرمایه‌گذاری‌های هر چه بیشتر قطر در کشورمان باشیم. 

 بولات با تاکید براینکه،، قطر یکی از مهمترین شرکای تجاری تورکیه در منطقه خلیج است، اظهار داشت، با تلاش دولت‌ها و رهبران سیاسی، در روابط دوجانبه شتاب جدیدی حاصل شده و ادامه روابط دو کشور بعنوان شرکای استراتژیک تامین شده است.

بولات افزود، معتقدیم سرعت مثبتی که در روابط سیاسی دوجانبه به مناسبت نشست دوره اول جتکو تورکیه و قطر حاصل شده است را در روابط اقتصادی و تجاری نیز منعکس خواهیم کرد.اخبار مربوطه