سازمان ملل نگران افزایش عملیات‌های اسرائیل در کرانه باختری است

سخنگوی سازمان ملل گفت، نگران افزایش عملیات اسرائیل در کرانه باختری، خشونت شهرک‌نشینان، تعداد بلند کشته‌شدگان و بازداشت‌ها هستیم

2072740
سازمان ملل نگران افزایش عملیات‌های اسرائیل در کرانه باختری است

سخنگوی سازمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که همچنان نگران افزایش عملیات اسرائیل، خشونت شهرک‌نشینان، تعداد بلند کشته‌ها و بازداشت‌ها در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل است.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی روزانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

دوجاریک گفت، می‌بینیم که غیرنظامیان، دانشمندان ارزشمند، روزنامه‌نگاران و کارمندان سازمان ملل درغزه جان خودراازدست میدهند، برای همین، میخواهیم درخواست خود برای آتش‌بس بشردوستانه را تکرار کنیم.

 دوجاریک اظهار داشت، همچنان نگران افزایش عملیات اسرائیل در کرانه باختری، خشونت شهرک‌نشینان، تعداد بلند کشته‌شدگان و بازداشت‌ها هستیم.

دوجاریک با یادآوری اینکه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که وضعیت فعلی اجازه نمیدهد نیازهای مردم غزه برآورده شود، اظهار داشت، توزیع کمک‌ها تا حد زیادی به دلیل شدت درگیری‌ها در منطقه متوقف شده است. 

سخنگوی سازمان ملل خاطرنشان کرد، پس ازجلوگیری نیروهای اسرائیلی ازفعالیت‌هایی مانندکمکهای بشردوستانه، ارتباط منطقه مرکزی غزه تا حد زیادی با جنوب قطع شد.

دوجاریک با اشاره به بسته شدن شبکه ای آب تامین شده ازاسرائیل و تصفیه خانه آب، اظهارداشت، نگران امراض ناشی ازآب نوشیدنی در آندسته از شهروندان فلسطینی هستیم که آب را از منابع آب ناامن وآلوده تامین و مصرف می‌کنند.اخبار مربوطه