عربستان از صدور ویزه برای هیات اسرائیلی خودداری کرد

مقامات سعودی بدون اعلام علت وعلیرغم درخواست سازمان ملل متحد از صدور ویزه برای هیئت اسرائیلی خودداری کردند

1959033
عربستان از صدور ویزه برای هیات اسرائیلی خودداری کرد

مقامات سعودی بدون اعلام علت وعلیرغم درخواست سازمان ملل متحد از صدور ویزه برای هیئت اسرائیلی خودداری کردند

به گزارش رسانه‌های عربی از جمله سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل، عربستان سعودی برای هیات اسرائیلی جهت حضوردریک همایش سازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل متحد که درالعلا برگزار می‌شود، ویزه صادر نکرده است.

درهمین راستا خبرگزاری"بلومبرگ" نیزاعلام کردکه مقامات سعودی بدون اعلام علت وعلیرغم در خواست سازمان ملل متحد ازعربستان برای برای رفتار مشابه با تمام اعضا، این کشور از صدور ویزه (برای هیئت اسرائیلی) خودداری کردند.

این درحالی است که سازمان ملل ازریاض خواسته بود که برای هیات اسرائیلی ویزه صادر کند.

تاکنون مقامات عربستان سعودی در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.

کنفرانس دو روزه سازمان جهانی گردشگری با موضوع 32 روستای گردشگری در 18 کشور جهان از روز یکشنبه در شهر العلا عربستان آغاز شد.

هیچ رابطه دیپلماتیکی بین عربستان سعودی و اسرائیل وجود ندارد.

علاوه براین، پیش بینی میشود توافق عربستان وایران برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک در 10 مارچ، پس ازوقفه‌ای 7 ساله، بر«امکان عادی سازی» بین اسرائیل وعربستان سعودی تأثیر منفی بگذارد.اخبار مربوطه