دیدار اردوغان با سفرای جدید پاکستان و هند در تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با یوسف جنید سفیر پاکستان و ویراندر پل سفیر هند در انقره دیدار کرد

1913379
دیدار اردوغان با سفرای جدید پاکستان و هند در تورکیه
pakistan buyukelcisi Yousaf Junaid.jpg
hindistan ankara buyukelcisi virander paul.jpg

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با یوسف جنید سفیر پاکستان و ویراندر پل سفیر هند در انقره دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با یوسف جنید سفیر پاکستان دیدار کرد.

یوسف جنید سفیر پاکستان در مراسم استقبال در مجتمع ریاست جمهوری در انقره، اعتمادنامه خود را به رئیس جمهور اردوغان تقدیم کرد.

پس از اینکه جنید پسرش و بعضی از اعضای سفارت را به رئیس جمهور اردوغان معرفی کرد، عکس یادگاری گرفته شد.

رئیس جمهور اردوغان همچنین از ویراندر پل سفیر هند در انقره استقبال کرد. سفیر پل، در جریان این پذیرایی در مجتمع ریاست جمهوری، اعتمادنامه خود را به اردوغان تقدیم کرد.

پس از اینکه پل همسر و بعضی از اعضای سفارت را به رئیس جمهور اردوغان معرفی کرد، عکس یادگاری گرفته شد.اخبار مربوطه