خلوصی آقار: اجرای عملیات‌ برون مرزی در راستای امنیت کشور، حق طبیعی تورکیه است

وزیر دفاع تورکیه گفت که اجرای عملیات‌های برون مرزی و مبارزه برعلیه تروریزم در راستای امنیت تورکیه، حق طبیعی و مشروع مان بوده است.

1871743
خلوصی آقار: اجرای عملیات‌ برون مرزی در راستای امنیت کشور، حق طبیعی تورکیه است

وزیر دفاع تورکیه گفت که اجرای عملیات‌های برون مرزی و مبارزه برعلیه تروریزم در راستای امنیت تورکیه، حق طبیعی و مشروع مان بوده است.

خلوصی آقار، وزیر دفاع تورکیه در گفتگو با خبرنگاران پس از جلسه کابینه دولت در مجتمع بش‌تپه انقره، درباره اجرای عملیات‌های برون مرزی مبارزه با تروریسم گفت: اجرای عملیات در راستای امنیت کشورمان حق طبیعی و مشروع تورکیه است.

وزیر دفاع تورکیه تصریح کرد: اجرای عملیات در چارچوب حقوق بین المللی و حق مشروع دفاع در راستای تامین امنیت مرزها و کشورمان، طبیعی‌ترین حق تورکیه است.

او در اینباره افزود: اقدامات لازمه را تا این روز انجام داده ایم و پس از این نیز انجام خواهیم داد. بدون توجه به اینکه از گروه‌های تروریستی چه کسانی پشتیبانی میکنند، عملیات‌های لازم را انجام خواهیم داد. مهم‌ترین مساله برای ما دفاع از منافع ملی کشورمان است.

آقاردر پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار میان مقامات تورکیه و رژیم سوریه نیز گفت: رئیس جمهور و وزرای مربوطه اظهاراتی را در این زمینه داشته اند. چنین دیدارهایی وابسته به روند و شرایط است.

وی درباره دیدار احتمالی مقامات تورکیه و رژیم سوریه و تاثیر آن بر عملیات های مبارزه با تروریزم تورکیه در شمال سوریه نیز توضیح داد: عملیات‌های تورکیه صرفا علیه گروه های تروریستی است. هر چیزی باید در زمان ومکان معین و تاکتیک مناسب آن صورت گیرد.

وزیر دفاع تورکیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت‌های اکتشافی کشتی عبدالحمیدخان در شرق مدیترانه عنوان داشت: کشتی حفاری عبدالحمیدخان به فعالیت‌های اکتشافی خود ادامه می‌دهد و یک کشتی جنگی اردو نیز مسئولیت امنیت آن را عهده دار است. امیدوارهستیم که خطایی ازآنها (یونان) سرنزند. تورکیه ضمن دفاع از منافع ملی خود براساس حقوق بین المللی، به روابط خوب با همسایگان نیز پایبند است.اخبار مربوطه