هشدار منشی عمومی سازمان ملل در خصوص افزایش خطر سلاح‌های هستوی

آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به افزایش خطرگسترش سلاحهای هستوی در جهان هشدار داد.

1862555
هشدار منشی عمومی سازمان ملل در خصوص افزایش خطر سلاح‌های هستوی

آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به افزایش خطرگسترش سلاحهای هستوی در جهان هشدار داد.

آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل در سخنرانی خود طی افتتاحیه دهمین کنفرانس بازنگری در معاهده منع گسترش سلاح‌های هستوی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به افزایش خطر سلاح‌های هستوی در جهان اشاره کرد.

گوترش با تاکید بر اینکه خطرات گسترش سلاح‌های هستوی افزایش یافته و موانع کاهش تنش ضعیف شده است، خاطرنشان کرد که همه این‌ها در زمانی اتفاق افتاد که بحران‌های هستوی از شرقمیانه و شبه‌جزیره کوریا تا حمله روسیه به اوکراین تشدید شد.

اوبا ابرازاینکه: "تنش‌های جیوپولیتیک درسرتاسرجهان به اوج‌های جدیدی می‌رسند، رقابت همکاری‌ها را خفه می‌کند، بی‌اعتمادی جایگزین گفتگومی‌شود وتفرقه جایگزین خلع سلاح میشود."، تأکید کرد که جهان اکنون بیش ازهرزمان دیگر به معاهده منع گسترش سلاح های هستوی نیاز دارد.

گوترش گفت درحال حاضرحدود13000سلاح هستوی درزرادخانه‌های نظامی درسراسرجهان وجود دارد.

گوترش با یادآوری بمب های اتمی پرتاب شده بر شهرهای جاپانی هیروشیما و ناکاساکی در طول جنگ جهانی دوم (1939-1945)، گفت: "بشریت در خطر فراموشی درس‌های آموخته شده از آتش سوزی‌های وحشتناک هیروشیما و ناکاساکی است."

آنتونیو گوترش تاکید کرد که باید اقدامات عملی برای کاهش خطرات جنگ هستوی و تسریع خلع سلاح وجود داشته باشد وصرفا استفاده صلح‌آمیز از تکنالوژی هستوی باید تشویق شود و توافق‌های چند جانبه برای این منظور احیا شود.اخبار مربوطه