دیپورت بیش از 34 هزار مهاجر غیرقانونی از تورکیه به کشورشان

بیش از 34 هزار تبعه خارجی که به شکل غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند، پس از اتمام مراحل قانونی به کشورشان بازگردانده شدند

1839825
دیپورت بیش از 34 هزار مهاجر غیرقانونی از تورکیه به کشورشان

بیش از 34 هزار تبعه خارجی که به شکل غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند، پس از اتمام مراحل قانونی به کشورشان بازگردانده شدند.

وزارت داخله ای تورکیه امروز چهارشنبه‌ طی بیانیه‌ای اعلام کرد: از آغاز سال 2022 تاکنون در مجموع 34 هزار و 112 نفر از اتباع کشورهای مختلف که به صورت غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند٬‌ به کشورهایشان بازگردانده شدند.

همچنین 24 هزار و 344 مهاجر غیرقانونی دیگر نیز پس از طی مراحل قانونی در مراکز استرداد اتباع خارجی و اداره پولیس در روز آینده به کشورشان بازگردانده خواهند شد.

این تعداد شامل 14 هزار و 255 تبعه افغانستان٬ 3 هزار و 681 تبعه پاکستان٬ 1823 سوریه ای و 4 هزار و 585 تبعه کشورهای دیگر هستند.

بنابه اعلام اداره عمومی مهاجرت تورکیه٬ ازتاریخ 27 ماه جنوری امسال تاکنون 18 هزار و 256 مهاجر غیرقانونی افغان از تورکیه به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

اززمان آغازمجدد پروازها به افغانستان درتاریخ 27 جنوری، در مجموع 18 هزار و 256 تبعه افغانستان به کشورشان بازگردانده شده اند که 11 هزار و 646 نفر از آنها با 66 پرواز چارتر و 6 هزار و 610 پرواز برنامه ریزی شده واپس فرستاده شده اند.

تعداد مهاجران غیرقانونی اعزامی به کشورشان از ابتدای سال جاری تاکنون به 34 هزار و 112 نفر رسیده است.اخبار مربوطه