تاکید مجارستان بر لزوم کمک به تورکیه در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی

وزیر امور خارجه مجارستان بر لزوم کمک به تورکیه در مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد

1767846
تاکید مجارستان بر لزوم کمک به تورکیه در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی

وزیر امور خارجه مجارستان بر لزوم کمک به تورکیه در مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد.

پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت خارجی مجارستان با حضور در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بر لزوم کمک به تورکیه در مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: باید به تورکیه کمک کرد تا تعداد بیشتر پناهجویان سوریه ای بتوانند به خانه‌های خود برگردند. اگر تورکیه با امواج جدید پناهجویان روبرو شود، تداوم اجرای توافق مهاجرت که در سال 2016 با تورکیه امضا شد، دشوار می‌شود.

سیارتوهشدارداد: اتحادیه اروپا باید سیاست‌های خود در قبال آفریقا و خاورمیانه را به‌شکل رادیکالی تغییر دهد، در غیر این صورت، قدرت خود در این مناطق را از دست خواهد داد.

وزیر امور خارجه مجارستان متذکر شد: اتحادیه اروپا باید تلاش کند تا شمار بیشتر پناهجویان سوریه ای و لیبیایی به کشورهای متبوع شان برگردندو از امواج جدید مهاجرت غیرقانونی نیز جلوگیری شود.

سیارتو افزود: اتحادیه اروپا به جای حمایت از مهاجرت غیرقانونی باید از برنامه‌های توسعه در زمینه‌های امنیت، اقتصاد و صحت عامه در خاورمیانه و قاره آفریقا حمایت کند.اخبار مربوطه