پارلمان اروپا بسته حمایت مالی مازاد برای سوری‌های مقیم تورکیه را تصویب کرد

پارلمان اروپا بسته حمایت مالی به مبلغ 150 میلیون یورو برای حمایت از پناهجویان سوریه ای در تورکیه را تصویب کرد

1738270
پارلمان اروپا بسته حمایت مالی مازاد برای سوری‌های مقیم تورکیه را تصویب کرد

پارلمان اروپا بسته حمایت مالی به مبلغ 150 میلیون یورو برای حمایت از پناهجویان سوریه ای در تورکیه را تصویب کرد.

بسته حمایت مالی مازاد برای کمک‌های بشردوستانه به پناهجویان سوریه ای مقیم تورکیه در نشست مجمع عمومی اتحادیه اروپا در استراسبورگ، به رای گذاشته شد.

این بسته با 588 رای مثبت، 87 رای منفی و 14 رای ممتنع نمایندگان پارلمان اروپا به تصویب رسید.

بر این اساس، با اصلاح بودجه، بسته حمایت مالی به مبلغ تقریبی 150 میلیون یورو در اختیار پناهجویان سوریه ای مقیم تورکیه قرار خواهد گرفت.

این صندوق حمایت نقدی را تحت برنامه کمک انسجام اجتماعی (ESSN) برای پناهجویان در تورکیه تامین مالی خواهد کرد.اخبار مربوطه