تلاش‌ هماهنگی با کشورهای عربی برای درخواست حفاظت از اماکن مقدس ادامه دارد

فلسطین اعلام کرد تلاش‌های هماهنگی با کشورهای عربی به خاص اردن برای درخواست حفاظت از بیت‌المقدس ومسجدالاقصی پس ازفراخوان گروه‌های شهرک‌نشین یهودی جهت حمله گروهی به مسجد الاقصی، ادامه دارد

1703095
تلاش‌ هماهنگی با کشورهای عربی برای درخواست حفاظت از اماکن مقدس ادامه دارد

فلسطین اعلام کرد تلاش‌های هماهنگی با کشورهای عربی به خاص اردن برای درخواست حفاظت از بیت‌المقدس ومسجدالاقصی پس ازفراخوان گروه‌های شهرک‌نشین یهودی جهت حمله گروهی به مسجد الاقصی، ادامه دارد

در بیانیه وزارت امور خارجه فلسطین اعلام شد که هماهنگی با کشورهای عربی به خاص اردن برای درخواست حفاظت از مسجدالاقصی، قدس و اماکن مقدس ادامه دارد.

مدتی است که گروه‌های افراطی یهودی از شهرک نشینان می‌خواهند در تعطیلاتی که از فردا آغاز میشود و تا 27 سپتامبر ادامه خواهد داشت، به طور گروهی به مسجدالاقصی حمله کنند.اخبار مربوطه